Print Friendly, PDF & Email

Moje życie, moja dotychczasowa działalność związane są nierozłącznie z jedną z najpiękniejszych polskich krain, jaką niewątpliwie jest Warmia i Mazury.

Urodziłem się 8 sierpnia 1978 r. w Olsztynie. Lata mojego dzieciństwa, młodości i dorastania spędziłem w malowniczym, położonym w widłach rzek Symsarny i Łyny Lidzbarku Warmińskim. Tu pod okiem wyśmienitych pedagogów w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka, potocznie zwanym Jagiellonką, kształtowała się moja osobowość, zainteresowania, moje pasje, a w tym wszystkim od początku towarzyszył mi sport.
W latach licealnych trenowałem lekkoatletykę oraz byłem zawodnikiem szkolnej reprezentacji koszykówki i na tym polu wraz z drużyną zdobyliśmy wiele cennych trofeów, między innymi mistrzostwo województwa. Dziś moje sportowe hobby to kulturystyka, narty i nurkowanie. Po ukończeniu nauki w LO zdobyłem tytuł technika-informatyka, a następnie rozpocząłem studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Dzięki zasadom wpojonym mi w domu rodzinnym i w szkole wiedziałem, że mojej aktywności nie mogę ograniczać jedynie do studiowania i bardzo szybko swoją zawodową karierę rozpocząłem od stażu w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Lidzbarku Warmińskim za, bardzo skromne jak na owe czasy wynagrodzenie, 150zł miesięcznie. Jestem jednak przekonany o słuszności podjętej wówczas decyzji, dzięki której zacząłem zdobywać praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w pracy zawodowej i poszerzyłem swoje możliwości realizacji kariery zawodowej.
Ostatecznie o tym, że warto zaczynać od zera i zawsze wierzyć w siebie, przekonałem się po mojej 7 letniej (dodam nieskromnie – obfitej w sukcesy) pracy na stanowisku dyrektora Oddziału Marketów Budowlanych „JASAM” w Lidzbarku Warmińskim, kiedy to głosami wyborców, którzy mi zaufali znalazłem się w polskim parlamencie. Swoim pierwszym pracodawcom, którzy często pełnili rolę moich mentorów, zawdzięczam umiejętność skutecznego realizowania wytyczanych sobie celów. Spełniając się zawodowo chciałem również mieć wpływ na kreowanie otaczającej mnie rzeczywistości.

W 2002r. wstąpiłem do Platformy Obywatelskiej, a w 2006r. zdecydowałem się na start z listy mojej partii w wyborach samorządowych do rady powiatu lidzbarskiego. Pomimo ostatniego miejsca na liście uzyskałem mandat radnego powiatowego. Propozycja startu do Parlamentu w roku 2007 z listy Platformy Obywatelskiej była dla mnie wielką nobilitacją, a jednocześnie też wielkim wyzwaniem. Pomimo nie uzyskania mandatu mój wynik wyborczy mógł budzić szacunek. Po wyborach do parlamentu europejskiego uzyskałem mandat posła, zajmując miejsce nowo wybranego deputowanego parlamentu europejskiego Krzysztofa Liska. W wyborach Parlamentarnych w październiku 2011r. wystartowałem ponownie jako kandydat na posła z listy PO w okręgu 34. Tym razem wynik jaki uzyskałem (15 547 głosów-2 miejsce w okręgu elbląskim) zapewnił mi objęcie mandatu posła w poczuciu wielkiej satysfakcji i zaufania jakim obdarzyli mnie wyborcy.

 

Od początku bieżącej kadencji  moja aktywność parlamentarna koncentruje się na pracy w następujących komisjach, podkomisjach, stałych delegacjach parlamentarnych, grupach bilateralnych i zespołach parlamentarnych:

 

 

Komisja Gospodarki

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw od 04-04-2012 do 17-04-2012

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię                  od 11-07-2012 do 28-08-2012

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów od 05-12-2012 do 09-05-2013

Podkomisja stała do spraw innowacyjnej gospodarki i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: – poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, – senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, – rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznyc, – rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw od 04-04-2013 do 23-07-2014

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od 02-04-2014 do 29-05-2014

Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

Podkomisja stała do spraw rozwoju technologii internetowych

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw od 26-09-2013 do 21-11-2013

Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

 

Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarna

Polsko-Egipska Grupa Parlamentarna

Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna

Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna

Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna

Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna

Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna

Polsko-Portugalska Grupa Parlamentarna

Polsko-Szwedzka Grupa Parlamentarna

Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny

Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna

 

Parlamentarna Grupa Rowerowa

Parlamentarny Zespół ds. Diabetyków

Parlamentarny Zespół ds. Nowoczesnej Energetyki (Wiceprzewodniczący)

Parlamentarny Zespół ds. Pogranicza Polska-Obwód Kaliningradzki

Parlamentarny Zespół ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej (Przewodniczący)

Parlamentarny Zespół ds. Przywrócenia Żeglowności Wiśle (Wiceprzewodniczący)

Parlamentarny Zespół ds. Sportów Motorowych

Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa

Parlamentarny Zespół Krwiodawstwa, Transplantologii i Promocji Zdrowia

Parlamentarny Zespół „Następne Pokolenie”

Parlamentarny Zespół Sportowy

Poselski Zespół Strażaków

Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny (Przewodniczący)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.